Poznaj nasz Zespół

W MILSTAR stawiamy na wiedzę, umiejętności, doświadczenie i zapał do tego, czym się zajmujemy. Nasz Zespół składa się z osób o szerokim przekroju zainteresowań związanych m.in. z:

Szeroki obszar zainteresowań pozwala naszym pracownikom dostrzegać złożone problemy związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym różnego typu systemów. Wszystkie zadania realizujemy z należytą starannością i precyzją dokładnie i jednocześnie przejrzyście dokumentując wykonane prace i uzyskane wyniki. Na swoim koncie mamy setki przetestowanych systemów (aplikacji internetowych, usług sieciowych, systemów biznesowych, infrastruktury), dzisiątki ekspertyz i wdrożeń. Sylwetki osób wiodących uzupełniają informacje o naszych kompetencjach.

Osoby wiodące

dr inż. Zbigniew Świerczyński

Prezes Zarządu MILSTAR Sp. z o.o.

Osoba wiodąca w zespole, nadzór merytoryczny i organizacyjny. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży bezpieczeństwa teleinformatycznego. Również od ponad 20. lat współpracuje z Wojskową Akademią Techniczną, gdzie prowadzi zajęcia tematycznie związane m.in. z bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej i sieci bezprzewodowych, a także uczestniczy w projektach badawczych z tego zakresu. Autor wielu opracowań naukowych związanych z tematyką bezpieczeństwa teleinformatycznego. Od 2013 r. wchodzi w skład zespołu reprezentującego Polskę na międzynarodowych, ocenianych ćwiczeniach NATO Locked Shields, gdzie ostatnio pełnił funkcję Team Leadera zespołu odpowiedzialnego za routery i zapory sieciowe.

dr inż. Łukasz Strzelecki

Dyrektor ds. technicznych

Kieruje zespołem pentesterów oraz działem rozwoju nowych produktów. Autor wielu autorskich rozwiązań programowych wspierających realizowane testy. Od 2008 r. współpracuje z Wojskową Akademią Techniczną, gdzie prowadzi zajęcia, między innymi, z zakresu bezpieczeństwa systemów operacyjnych i aplikacji sieciowych, a także uczestniczy w projektach badawczych z tego zakresu. Autor wielu opracowań naukowych m.in. z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Od 2013 r. wchodzi w skład zespołu reprezentującego Polskę na międzynarodowych, ocenianych ćwiczeniach NATO Locked Shields, gdzie pełni funkcję Team Leadera zespołu odpowiedzialnego za węzły pracujące pod kontrolą systemów Linux.

dr inż. Romuald Weydmann

Dyrektor zarządzający

Kierownik działu zajmującego się zagadnieniami proceduralnymi oraz formalnymi (tworzenie różnego typu dokumentacji w obszarze bezpieczeństwa). Posiada ponad 40-letnie doświadczenie w kierowaniu różnymi projektami informatycznymi. Przez kilka lat współpracował z Wojskową Akademią Techniczną, gdzie prowadził zajęcia, między innymi, z zakresu projektowania i eksploatacji systemów informatycznych. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie analiz biznesowych i dokumentacji bezpieczeństwa informacyjnego.

Referencje