SysMonit

SysMonit
– system monitorowania usług i aplikacji internetowych

Nasze rozwiązanie umożliwia monitorowanie w trybie 24/7, z różnych internetowych lokalizacji, dostępności wskazanych zasobów. W przypadku wykrycia awarii, opracowane rozwiązanie informuje wskazane osoby o zaistniałej sytuacji poprzez e-mail oraz (opcjonalnie) SMS. Dostępność oraz czasy odpowiedzi monitorowanych usług/zasobów są na bieżąco zobrazowywane na pulpicie graficznym dostępnym poprzez przeglądarkę internetową. Pozwala to administratorom na podjęcie działań mających na celu przywrócenie dostępności usług/zasobów zanim użytkownicy zauważą skutki awarii. Skuteczność produktu została potwierdzona praktycznie – jest on wykorzystywany produkcyjnie od sierpnia 2013 roku m.in. w instytucji świadczącej usługi obywatelom w sektorze ubezpieczeń.

Zobacz więcej ...

AntiSpoof SMTP

AntiSpoof SMTP
– rozwiązanie do ochrony poczty elektronicznej przed atakami typu Spoofing oraz niechcianą pocztą

Rozwiązanie AntiSpoof SMTP daje możliwość ochrony systemu poczty elektronicznej przed wiadomościami wskazującymi na nadużycie typu Spoofing. Jest w stanie wykryć Spoofing nawet w przypadku ataku wykorzystującego nadużycia nienaruszające założeń obsługi protokołu SMTP określonych w dokumencie normatywnym RFC 5321 (i powiązanych). System poddając dokładnej analizie wiadomości poczty elektronicznej jest w stanie wykryć i oznaczyć lub zablokować próby oszustw oraz niechcianą korespondencję, tzw. SPAM. Duża liczba dostępnych mechanizmów identyfikujących naruszenia oraz wykorzystywanie filtrów bazujących na wyrażeniach regularnych czyni AntiSpoof SMTP rozwiązaniem bardzo elastycznym, o szerokim zakresie zastosowania, a z drugiej strony wysokowydajnym. Rozwiązanie jest dystrybuowane zarówno w postaci urządzenia (appliance), jak i instalacji osadzonej w ramach maszyny wirtualnej.

Zobacz więcej ...

CyberRange

CyberRange
– platforma do projektowania, wytwarzania i uruchamiania symulatorów umożliwiających prowadzenie szkoleń, treningów oraz praktycznych testów kompetencji działań w cyberprzestrzeni

Od kilku lat rozwijamy platformę (autorski system) umożliwiającą projektowanie, wytwarzanie i uruchamianie symulatorów sieciowych. Platforma CyberRange pozwala m.in. na przeprowadzanie szkoleń, treningów oraz praktycznych testów kompetencji działań w cyberprzestrzeni (w warunkach cyberwojny). Koncepcja rozwiązania skupia się na wiernym odwzorowaniu rzeczywistych systemów informatycznych, zasobów sprzętowych, topologii sieci oraz ruchu sieciowego w wirtualnym środowisku. Uwzględnia ona sytuację, że tak zaprojektowane środowisko wirtualne (będące wierną kalką rzeczywistych systemów) będzie poddane seriom ataków teleinformatycznych, które mogą być przeprowadzane manualnie przez osoby biorące udział w szkoleniu lub generowane automatycznie. Ponadto platforma umożliwia również treningi w zakresie obrony aktywnej, czyli przygotowania i realizacji działań mających na celu unieszkodliwienie systemów, które zainicjowały atak.

Zobacz więcej ...