Spółka MILSTAR założona w 2001 r. od początku ukierunkowana była na kwestie bezpieczeństwa IT i mocno związana ze środowiskami akademickimi. Pracownicy MILSTAR przy rozwiązywaniu problemów łączą innowacyjne podejście charakterystyczne dla środowisk naukowo-badawczych z praktycznymi umiejętnościami i najlepszymi praktykami inżynierskimi. Wysokie kwalifikacje zespołu w zakresie bezpieczeństwa IT potwierdzają nie tylko Klienci MILSTAR, ale również udział pracowników Spółki w ćwiczeniach Cyber-Exe 2012 oraz w międzynarodowych, ocenianych ćwiczeniach Locked Shields*). W tych ostatnich należeli do zespołu reprezentującego Polskę, który zajął odpowiednio w latach 2014 i 2015, pierwsze (wygrywając między innymi z zespołem reagowania na cyberataki Paktu Północnoatlantyckiego - NATO CIRC) i trzecie miejsce w tych ćwiczeniach.

Zgodnie z zaleceniami norm serii PN-ISO/IEC 27000, w firmie MILSTAR opracowano i wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Informacji, która wyraża stanowisko oraz wytyczne Zarządu w zakresie bezpieczeństwa informacji w MILSTAR, wynikające z regulacji obowiązujących MILSTAR (w tym RODO, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) oraz dobrych praktyk w zakresie Zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji.

W związku z wieloletnią aktywnością w obszarach związanych z bezpieczeństwem IT, MILSTAR na potrzeby wykonywania prac w tym zakresie opracował:

Zobacz więcej informacji o Locked Shields ...

Zobacz więcej informacji o Cyber-Exe ...

*) W ćwiczeniach tych występowali oni jako nauczyciele akademiccy, ponieważ formuła ćwiczeń zabrania udziału w nich firm komercyjnych.

Centrum Certyfikacji MILSTAR

MILSTAR wykorzystuje własne Centrum Certyfikacji (ang. Certificate Authority - CA) oraz generowane w nim certyfikaty m.in. do podpisywania dokumentów elektronicznych. Poniżej zamieszczono:

Poniższe odnośniki prowadzą do opublikowanych list CRL (ang. Certificate Revocation List). Listy unieważnionych certyfikatów wydanych przez CA MILSTAR: