Szkolenia

Na potrzeby naszych Klientów możemy zorganizować szkolenia związane z ogólnie pojętą tematyką bezpieczeństwa teleinformatycznego. Nasz Zespół od lat powiązany jest ze środowiskami naukowo-akademickimi dzięki czemu posiadamy m.in. bogate doświadczenie dydaktyczne, które pozwala nam przekazywać wiedzę uczestnikom szkoleń w sposób zrozumiały, przystępny i skuteczny. Preferujemy szkolenia z elementami warsztatowymi, które aktywizują uczestników zachęcając ich do udzielania się w trakcie spotkań, odpowiadania na pytania i podejmowania prób rozwiązywania przedstawianych zagadnień, problemów i zagadek. Prowadzimy również warsztaty praktyczne, które głównie polegają na wspólnej realizacji przygotowanych scenariuszy działań oraz rozwiązywaniu zadań związanych z omawianymi zagadnieniami. W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie przygotować materiał pozwalający na zrealizowanie od kilku godzinnych do kilkudniowych spotkań.

Poniżej prezentujemy ogólną tematykę prowadzonych przez nas szkoleń. Oczywiście możliwe jest dowolne konkatenowanie poszczególnych zagadnień, rozszerzanie tematyki bądź jej zawężanie do konkretnych przypadków. Wszystkie aspekty szkolenia dostosowujemy do wymagań Klienta oraz oczekiwań i poziomu zaawansowania uczestników. Tematyka szkoleń może obejmować m.in. następujące zagadnienia:

Referencje