Audyty bezpieczeństwa systemów i infrastruktury IT

Audyty bezpieczeństwa systemów i infrastruktury IT polegają m.in. na zweryfikowaniu stanu faktycznego środowiska teleinformatycznego Klienta z wymogami bezpieczeństwa (zawartymi np. w normach lub rekomendacjach) oraz założeniami projektowymi. Działania audytowe zazwyczaj obejmują m.in.:

Dodatkowo działania audytowe mogą zostać rozszerzone o m.in.:

Referencje