Działania firmy MILSTAR skupiają się w następujących obszarach:

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Głównymi produktami działalności MILSTAR w tym obszarze są eksperckie usługi w zakresie badania poziomu zabezpieczeń oraz prawidłowości budowy (konfiguracji) systemów teleinformatycznych. Oprócz tego przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa, opracowujemy analizy ryzyka, projekty wybranych elementów systemów bezpieczeństwa informacyjnego i wspomagamy naszych Klientów w ich wdrażaniu oraz późniejszej eksploatacji.

Osoba wiodąca - dr inż. Zbigniew Świerczyński

Bezpieczeństwo aplikacyjne

Głównymi produktami działalności MILSTAR w tym obszarze są eksperckie usługi w zakresie badania poziomu gwarantowania poufności, integralności, stabilności działania i wydajności przez różnego typu systemy, w szczególności mobilne, wbudowane i aplikacje internetowe. W zakresie bezpieczeństwa podstawowymi badaniami są testy penetracyjne. Wszystkie wymienione usługi wykonywane są zgodnie z opracowanymi przez MILSTAR metodykami, przy wspomaganiu przez dedykowane tym celom narzędzia programowe.

Osoba wiodąca - dr inż. Łukasz Strzelecki

Bezpieczeństwo informacyjne (BI) – dokumentacja

W zakresie tego obszaru kompetencyjnego MILSTAR oferuje audyty bezpieczeństwa informacyjnego, w tym audyty zgodności systemów zarządzania BI i ich dokumentacji z normami PN-ISO/IEC serii 27000, wsparcie w przygotowaniu dokumentacji systemów zarządzania BI (polityka BI itd.), audyty na zgodność z rekomendacją D Komisji Nadzoru Finansowego dot. zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach, a także pomoc w dostosowaniu dokumentacji i systemów do wymagań w/w norm i rekomendacji.

Osoba wiodąca - dr inż. Romuald Weydmann

Informatyka, teleinformatyka - ogólnie

MILSTAR, jako zespół niezależnych ekspertów związanych z ośrodkami naukowo-akademickimi, wykonuje również analizy, ekspertyzy, projekty uwzględniające aspekty technologiczne, prawne i proceduralne różnego typu przedsięwzięć w dziedzinie informatyki i teleinformatyki oraz doradza w zakresie optymalizacji kierunków rozwoju i inwestycji w tych dziedzinach.