Locked Shileds 2014
W dniach 20-23 maja odbyły się międzynarodowe ćwiczenia Locked Shileds 2014. Ćwiczenia te mają formę współzawodnictwa zespołowego w zabezpieczaniu dostarczonego przez organizatorów środowiska teleinformatycznego (kilkanaście różnych systemów połączonych siecią IPv4 i IPv6) oraz późniejszym odpieraniu trwających dwa dni ataków cybernetycznych. Pracownicy Wydziału Cybernetyki po raz drugi weszli do składu zespołu reprezentującego w tych ćwiczeniach Polskę. W tym roku zespół ten wywalczył I-sze miejsce, w sposób znaczący dystansując inne państwa oraz zespół reagowania na cyberataki Paktu Północnoatlantyckiego (NATO CIRC).

Polskę reprezentował zespół złożony ze specjalistów wybranych z różnych instytucji: Ministerstwa Obrony Narodowej, Zespołu Informatycznego Reagowania Kryzysowego CERT Polska (Computer Emergency Response Team), CERT.GOV.PL, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Reprezentując WAT udział w ćwiczeniach wzięli mjr dr inż. Zbigniew Świerczyński (ITA), dr inż. Łukasz Strzelecki (ITA) i mgr inż. Łukasz Skibniewski (ITA). Nagrodą dla polskiego zespołu był puchar i duża satysfakcja z wygranej w tak prestiżowych zawodach.

Ćwiczenie „Locked Shields 2014” były w tym roku zorganizowane w CCDCOE - Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO w Tallinie (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence). Jest to międzynarodowa organizacja bezpieczeństwa cybernetycznego zlokalizowana w Estonii. CCDCOE jest to centrum treningowo – badawcze mające za zadanie wzmocnić współpracę i poprawić wymianę informacji między NATO, krajami członkowskimi oraz innymi partnerami uczestniczącymi we wspólnej cyberobronie. Jest to również ośrodek naukowo-techniczny, w którym prowadzone są szkolenia, konsultacje i konferencje.

W tym roku w ćwiczenia Locked Shields było już zaangażowane 300 osób z 17 krajów i to nie tylko członków NATO. Biorąc pod uwagę liczbę uczestniczących państw jest to więc prawdopodobnie największe tego rodzaju ćwiczenie na świecie.


Locked Shileds 2015
Kolejna edycja cyber-ćwiczeń - Locked Shields 2015 odbyła się w dniach 20-23 kwietnia 2015r. Już po raz trzeci mjr dr inż. Zbigniew Świerczyński (ITA), dr inż. Łukasz Strzelecki (ITA) i mgr inż. Łukasz Skibniewski (ITA) wzięli w nich udział jako członkowie zespołu specjalistów reprezentującego Polskę. W tym roku zespół ten wywalczył III-cie miejsce, ustępując zespołowi reagowania na cyberataki Paktu Północnoatlantyckiego (NATO CIRC) oraz drużynie gospodarzy – Estonii.

Ćwiczenia Locked Shields 2015, jak co roku było zorganizowane przez CCDCOE - Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO w Tallinie (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence). Jest to międzynarodowa organizacja bezpieczeństwa cybernetycznego. W bieżącym roku przygotowano nowe wektory i kierunki ataków uwzględniające systemy ICS/SCADA, systemy kontrolujące Drony, kamery IP, systemy VoIP i nowe systemy operacyjne z rodziny Windows – 8 oraz 10. Ćwiczenia uwzględniały także elementy aktywnej obrony. Jak co roku ćwiczenia Locked Shields oprócz wyzwań technicznych i kryminalistycznych obejmowały raportowanie zdarzeń do mediów oraz rozwiązywanie kwestii prawnych.

W tym roku w ćwiczenia Locked Shields było już zaangażowane ponad 400 osób z 20 krajów i to nie tylko członków NATO. Organizatorzy uzyskali wsparcie od rządu Kanady. Dotacja obejmowała zakup sprzętu teleinformatycznego do CCDCOE oraz wsparcie techniczne. Biorąc pod uwagę liczbę uczestniczących państw są to prawdopodobnie największe tego rodzaju ćwiczenia na świecie.

Więcej informacji o ćwiczeniach można znaleźć na stronach:
Defence24.pl
CCDCOE.org (LS2014)
CCDCOE.org (LS2015)

Materiał zaczerpnięty ze strony Wydziału Cybernetyki WAT