CyberRange
– platforma systemowego projektowania, generowania i uruchamiania symulatorów konfliktów w cyberprzestrzeni

CyberRange

Ataki w cyberprzestrzeni są największą innowacją w dziedzinie prowadzenia wojen od czasu wymyślenia prochu. Jest pewne, że kluczowym polem walki XXI wieku będzie właśnie cyberprzestrzeń. Ta wojna już trwa.

Platforma CyberRange jest systemowym narzędziem pozwalającym na budowanie kompetencji koniecznych dla skutecznej odpowiedzi na istniejące oraz możliwe zagrożenia w cyberprzestrzeni. Jej funkcjonalność pozwala na przeprowadzanie szkoleń, treningów, badań oraz praktycznych testów kompetencji w tym zakresie.

Koncepcja rozwiązania, skupia się na wiernym odwzorowaniu w środowisku wirtualnym rzeczywistych systemów informatycznych, zasobów sprzętowych, topologii sieci oraz ruchu sieciowego. Dzięki temu możliwe jest zrealizowanie scenariuszy szkoleniowych, treningowych lub badawczych polegających na wirtualnym inicjowaniu różnego typu ataków teleinformatycznych (cyberataków) oraz wykonywaniu, w odpowiedzi na nie, działań obronnych.

CyberRange

Szczególnym przypadkiem takiego scenariusza jest możliwość prowadzenia obrony aktywnej, czyli przygotowania i realizacji działań mających na celu unieszkodliwienie systemów będących źródłem ataków.

Pierwszy pomysł na tego typu platformę pojawił się w wyniku refleksji po pierwszych w Polsce, praktycznych ćwiczeniach z ochrony systemów teleinformatycznych infrastruktury krytycznej o nazwie Cyber-Exe 2012, które były elementem konferencji "Wolność i Bezpieczeństwo". W ramach konferencji przypadło nam w udziale przygotować i przeprowadzić cyberataki na systemy SCADA pracujące w przygotowanym środowisku wirtualnym, które było odpowiednikiem rzeczywistego systemu jednego z operatorów przesyłowych. Zauważyliśmy wtedy, że przygotowanie scenariuszy ataków, jak również samego wirtualnego środowiska jest czynnością bardzo złożoną oraz pracochłonną, a bez dysponowania odpowiednim zestawem do tworzenia i zarządzania tego typu wirtualnymi środowiskami (symulatorami) zadaniem prawie niemożliwym do wykonania w akceptowalnym okresie czasu. Wtedy to narodził się pierwszy pomysł na opracowanie platformy, która będzie wspomagała projektowanie, tworzenie, uruchamianie oraz zarządzanie symulatorami, które pozwolą na efektywne (również biznesowo) wykonywanie różnego typu działań w cyberprzestrzeni. W kolejnych latach braliśmy udział w międzynarodowych, ocenianych ćwiczeniach LockedShields (LS). Doświadczenia wyniesione już z pierwszej edycji (2013 r.) pozwoliły doprecyzować wymagania stawiane tego typu rozwiązaniu oraz utwierdziły nas w przekonaniu, że bardzo cennym byłoby posiadanie środowiska wytwarzania różnego typu symulatorów, np. symulatora podobnego do wykorzystywanego w ćwiczeniach LS. Pozwoliłby on na zwiększenie konkretnych, praktycznych umiejętności naszego zespołu oraz rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy zespołowej. Był to impuls do rozpoczęcia prac nad koncepcją platformy CyberRange. Wytworzenie funkcjonalnego rozwiązania CyberLab™, bo tak pierwotnie nazwaliśmy platformę, zajęło ponad 2 lata. Od 2015 r. platforma była wykorzystywana praktycznie i jednocześnie rozwijana o dodatkowe funkcje i moduły. Pod koniec 2018 r. produkt został sprzedany wraz z prawami autorskimi, przy tej okazji otrzymał nową nazwę - CyberRange. Firma MILSTAR aktywnie współpracuje z nowym Właścicielem i rozwija platformę CyberRange dostosowując ją do zmieniających się wymagań, dodając kolejne przydatne funkcje.

CyberRange

Do platformy CyberRange możliwy jest bezpieczny zdalny dostęp (VPN), a użytkownicy mają precyzyjnie określane uprawnienia dostępu do poszczególnych systemów modelowanych w występujących w symulatorze.

Istnieje także możliwość integracji wygenerowanych symulatorów z rzeczywistymi systemami i sieciami komputerowymi.

W platformie CyberRange projektowanie wirtualnego środowiska odbywa się z wykorzystaniem graficznego interfejsu, który zwiększa intuicyjność procesu oraz pozwala na bieżąco kontrolować wszystkie elementy przygotowywanego symulatora. Projekt w postaci graficznego schematu stanowi podstawę do automatycznego wygenerowania symulatora, w którym można realizować zaplanowane scenariusze działań.

Ważną zaletą CyberRange są małe wymagania sprzętowe - symulator, którego schemat pokazano na rysunku, w którym liczba systemów komputerowych umożliwia równoległe, zdalne szkolenie ok. 10 specjalistów, można uruchomić na średniej klasy laptopie.

Zastosowanie opracowywanej przez nas platformy jest szerokie. CyberRange można z powodzeniem zastosować w planowaniu i przygotowywaniu ćwiczeń mających na celu trening, szkolenie i współzawodnictwo uczestników bądź certyfikację i ocenę ich umiejętności. Ponadto platformę można wykorzystać do budowy środowisk testowych, a także obiektów typu honeypot albo sieci typu honeynet.