Prowadzone warsztaty w ramach konferencji CC4ES

17-19.06.2019
CC4ES - MILSTAR

Konferencja CC4ES to pierwsza ogólnopolska konferencja w całości poświęcona cyberbezpieczeństwu w sektorze energetycznym. W czasie trzech dni zorganizowanych zostało 5 warsztatów oraz 12 prelekcji o różnej tematyce powiązanej z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Ponadto w ramach konferencji zorganizowany został trening Grid NetWars – działania realizowane w oparciu o zestaw scenariuszy, które mają na celu poddanie testom doświadczenie i praktyczne umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Mgr inż. Andrzej Ludew - pentester z wieloletnim doświadczeniem prowadził warsztaty praktyczne pt. Skuteczne wykonywanie testów bezpieczeństwa (penetracyjnych). Warsztaty, w których udział wzięło 20. specjalistów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego z sektora energetyki podzielone były na 3 bloki tematyczne i zawierały liczne elementy interakcji ze szkolonymi, głównie w formie praktycznych zadań do wykonania.

W ramach bloku tematycznego nr 1 zaprezentowane zostały m.in. etapy testu penetracyjnego i jego zakresu. Działania realizowano od etapu rozpoznania środowiska, poprzez dobór odpowiednich narzędzi i ich poprawną konfigurację, kończąc na interpretacji wyników i identyfikowaniu zgłoszeń typu false-positive. Materiał opracowany na potrzeby bloku tematycznego nr 2 dotyczył głównie testów narzędziami automatyzującymi wykrywanie podatności, w szczególności skanerami bezpieczeństwa. Zaprezentowane zostały zarówno popularne, jak i nietypowe narzędzia oraz sposoby realizacji testów z poziomu użytkownika zalogowanego w aplikacji internetowej, co nie jest domyślnie dostępne dla wszystkich skanerów. Na koniec w ramach bloku tematycznego nr 3 omówione i przećwiczone w praktyce zostały testy manualne (eksperckie). Materiał obejmował zagadnienia związane z prezentacją narzędzi specjalistycznych, sposobami weryfikowania podatności zgłaszanych przez automaty oraz manualne testy polegające na wykrywaniu podatności głównie związanych z klasyfikacją OWASP Top 10.

Locked Shields 2019

09-12.04.2019
CC4ES - MILSTAR

W dniach 9-12 kwietnia 2019 roku po raz kolejny odbyły się największe i najbardziej zaawansowane technicznie ćwiczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa na świecie - Locked Shields. Ćwiczenia te mają formę współzawodnictwa zespołowego w zabezpieczaniu dostarczonego przez organizatorów środowiska teleinformatycznego oraz późniejszym odpieraniu trwających dwa dni ataków cybernetycznych. W tym roku środowisko składało się z blisko 150. różnych systemów, w tym również systemów obsługujących elektrownie, czy sieci wodociągowe. W Locked Shields 2019 rywalizowały ze sobą 24 zespoły. Ich działania były oceniane na różnych płaszczyznach, między innymi: dostępności i użyteczności systemów przekazanych pod opiekę, wykrywania i odpierania ataków cybernetycznych, wyników analizy po-włamaniowej, raportowania o wykrytych zdarzeniach oraz sposobie informowania mediów i społeczeństwa o występujących problemach. W tym roku polski zespół składający z się z ok. 100. specjalistów w kategorii generalnej wywalczył VI miejsce, ale biorąc po uwagę ochronę obszarów, za które odpowiadali pracownicy WAT plasowaliśmy się w zakresie miejsc I-III. Warto też wspomnieć o tym, że w tej edycji ćwiczeń w naszym zespole było 4. przedstawicieli USA, którzy działali w obszarze informatyki śledczej.

Pracownicy Wydziału Cybernetyki: dr inż. Łukasz Strzelecki (ITA), dr inż. Zbigniew Świerczyński (ITA)mgr inż. Łukasz Skibniewski (ITA) po raz kolejny uczestniczyli w tych ćwiczeniach. W tym roku pierwsi dwaj pełnili rolę liderów grup zajmujących się ochroną, odpowiednio, systemów Linux oraz routerów i zapór sieciowych, zaś Łukasz Skibniewski odpowiadał za urządzenia brzegowe (routery Cisco). W zespole można było też spotkać wielu absolwentów Wydziału Cybernetyki.

Na uwagę zasługuje fakt, że w tym roku po raz pierwszy, w ramach przygotowań do Locked Shields, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, a dokładnie zespół wywodzący się z Narodowego Centrum Kryptologii (NCK) dwukrotnie zorganizował techniczne ćwiczenia typu obrona-atak, tzw. mini-LS, w ramach których polski zespół mógł doskonalić taktykę oraz koordynację działań.

Więcej na stronie https://www.cyber.mil.pl
Materiał zaczerpnięty ze strony Wydziału Cybernetyki WAT

Warsztaty Mini Locked Shields 2019

10.01-27.02 oraz 01-22.03.2019
CC4ES - MILSTAR

Na potrzeby przygotowań do ćwiczeń Locked Shields 2019 MILSTAR wspólnie z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni przygotował dwa środowiska teleinformatyczne, w których polski zespół mógł doskonalić swoje umiejętności obronne oraz pracę zespołową. Przygotowane środowiska teleinformatyczne, w szczególności Symulator działający w ramach platformy CyberRange i opracowane scenariusze umożliwiły realizację ćwiczeń typu atak-obrona. Ćwiczenia były ukierunkowane na doskonalenie umiejętności indywidualnych i zespołowych, pod kątem przygotowania uczestników do udziału w Locked Shields 2019 - największym i najbardziej zaawansowanym technicznie turnieju w zakresie cyberbezpieczeństwa na świecie. Przygotowane środowisko ćwiczeń było mocno zróżnicowane w zakresie zainstalowanych systemów operacyjnych i usług. Każdy węzeł zawierał liczne podatności, błędy konfiguracji, a także zainstalowane złośliwe oprogramowanie. Przyjęto bowiem, że celem ćwiczeń z wykorzystaniem platformy CyberRange jest przede wszystkim nauka metod obrony i technik eliminacji podatności przy stale zwiększającym się poziomie zaawansowania i intensywności ataków teleinformatycznych. Ćwiczenia pod względem merytorycznym zostały bardzo wysoko ocenione przez osoby, które brały w nich udział, zarówno z zespołu BLUE, jak i RED, czego potwierdzeniem były postulaty, aby tego typu ćwiczenia na szczeblu krajowym organizować cyklicznie, np. co pół roku. W wystąpieniach podsumowujących ćwiczenia zwracano uwagę na niespotykaną do tej pory w Polsce skalę przedsięwzięcia (rozważając ćwiczenia typu obrona-atak były to do tej pory największe ćwiczenia), realistykę środowiska i scenariuszy. Ćwiczenia potwierdziły, że z wykorzystaniem CyberRange możliwe jest sprawne przygotowanie i przeprowadzenie tego typu ćwiczeń dla dużej liczby osób przy względnie niedużych wymaganiach sprzętowych.

XXIV Forum Teleinformatyki

27-28.09.2018
XXIVFT - MILSTAR

Aktualnie posiadanie sprawnie działającego zespołu zajmującego się wykrywaniem i reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego jest jednym z kluczowych elementów systemu ochrony danych. Tego typu zespoły są podstawą działania Security Operations Center (SOC), które w dużej mierze pomagają realizować wymagania techniczne ochrony danych osobowych opisane w RODO oraz koncepcje Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022. W Krajowych Ramach podkreśla się znaczenie zarówno kompleksowych ćwiczeń symulujących ogólnokrajowy incydent, jak również ćwiczeń o mniejszym zasięgu, w tym sektorowych, w celu ciągłego doskonalenia personelu, narządzi i procedur.

Reakcja na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego wymusza podejmowanie różnego typu działań technicznych i decyzji przy ograniczonej wiedzy i czasie. Wielowątkowość działań, konieczność przekazywania na bieżąco informacji pomiędzy członkami zespołu SOC i presja czasu, to czynniki które potrafią „sparaliżować” nawet najlepiej przygotowanego teoretycznie inżyniera. Z tego powodu coraz większym uznaniem cieszą się praktyczne ćwiczenia typu obrona-atak w cyberprzestrzeni, w których powierzona do obrony infrastruktura teleinformatyczna jest atakowana przez tzw. red team’y. Przy organizacji tego typu ćwiczeń kluczowe jest odpowiednie zasymulowanie „poligonu cybernetycznego”, metodyczne przygotowanie scenariuszy działań oraz kryteriów oceny poszczególnych ćwiczących, czy też całych zespołów. W trakcie prezentacji zostały przedstawione zasady przygotowania i prowadzenia tego typu ćwiczeń.

Prezentacja z wystąpienia:

Praktyczne szkolenia typu obrona-atak w cyberprzestrzeni i ich znaczenie w doskonaleniu poziomu ochrony danych

MSPO - XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

04-07.09.2018
MSPO - MILSTAR

W XXVI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego uczestniczyło 625. wystawców z 31. krajów świata. Na tej najważniejszej w Polsce i Europie Środkowej wojskowej imprezie wystawienniczej firma MILSTAR miała przyjemność zaprezentować już po raz drugi swój autorski produkt - platformę CyberLab™. Prezentowane rozwiązanie zostało znacznie rozwinięte od czasu wcześniejszego MSPO. Obecnie Platforma jest rozbudowanym środowiskiem pozwalającym na budowanie kompetencji koniecznych dla skutecznej odpowiedzi na istniejące oraz możliwe zagrożenia w cyberprzestrzeni. Jej funkcjonalność pozwala na przeprowadzanie szkoleń, treningów, badań oraz praktycznych testów kompetencji w zakresie praktycznych umiejętności cyberobrony. Platforma CyberLab™ była prezentowana w ramach stoiska zorganizowanego wspólnie ze spółką QBiTT, która została rok temu powołana w grupie PGZ na potrzeby cyberbezpieczeństwa.

Odwiedzający targi MSPO (w sumie ponad 34 tysiące osób) mieli możliwość nie tylko pozyskać informacje o prezentowanym produkcie, ale również zapoznać się z jego działaniem w praktyce. Na stoisku przygotowane zostało stanowisko laboratoryjne, przy pomocy którego prezentowany był sposób obsługi Platformy CyberLab™. Uczestnicy mieli możliwość zbudowania i uruchomienia Symulatora środowiska teleinformatycznego z gotowych Szablonów maszyn wirtualnych. Ponadto dostępne były przygotowane wcześniej Symulatory odwzorowujące skomplikowane sieci teleinformatyczne, w których przykładowo można było przeprowadzać ataki teleinformatyczne względem symulowanych węzłów m.in. serwerów WWW, FTP, DNS lub stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemów z rodziny Microsoft Windows oraz Linux.

Materiały promocyjne:

Szkolenie „Wdrożenie RODO w praktyce”

20.03.2018

Dnia 20.03.2018 r. firma MILSTAR przeprowadziła wspólnie z Kancelarią Radców Prawnych Błażejowska Nowakowski szkolenie omawiające zagadnienia związane z praktycznym wdrażaniem wymagań RODO. Firmę MILSTAR reprezentowali dr inż. Zbigniew Świerczyński oraz mgr inż. Michał Melaniuk. W prezentacji pt. „Techniczne aspekty wymagań RODO - wybrane zagadnienia” skupiono się na omówieniu sposobu opracowania i wdrożenia „odpowiedniego” systemu bezpieczeństwa, tzn. adekwatnego do oszacowanego ryzyka dla ochranianych danych. Drugim zagadnieniem poruszanym w prezentacji była kwestia dokumentowania zdarzeń w systemach teleinformatycznych, co będzie ważnym elementem w ewentualnych postępowaniach wyjaśniających lub w trakcie kontroli. W drugiej prezentacji przeprowadzono studium przypadków dotyczące zagadnienia phishingu, jako najpopularniejszego kanału infekcji złośliwym oprogramowaniem. Skupiono się na przekazaniu uczestnikom szkolenia informacji o tym, jak wykrywać próby phishingu e-mail, bazując na licznych przykładach nadużyć. Ponadto przedstawiona została tematyka ograniczania ryzyka stania się ofiarą przedmiotowego nadużycia oraz minimalizowania ewentualnych konsekwencji skutecznych nadużyć. Przedstawiciele Kancelarii Błażejowska Nowakowski omówili z uczestnikami szkolenia zagadnienia związane z:

Podziękowanie firmie MILSTAR z okazji 25-lecia PIIT

05.03.2018
PIIT - MILSTAR

W 2018 roku Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji obchodzą swoje 25-lecie. Z tej okazji przedstawiciele firmy MILSTAR mieli zaszczyt uczestniczyć w X Forum Gospodarczym TIME zrzeszającym liderów europejskiego przemysłu technologii teleinformatycznych, którzy biorą udział w realizacji programu Industrie 4.0. W czasie trwania Forum miała miejsce Wielka Gala, w trakcie której uroczyście wręczane były nagrody 25-lecia PIIT. Na ręce dr. inż. Zbigniewa Świerczyńskiego – Prezesa Zarządu MILSTAR Sp. z o.o. – wręczono podziękowanie za zaangażowanie w budowę przemysłu elektronicznego i teleinformatycznego w Polsce oraz aktywność w ramach samorządu gospodarczego sektora. Poza dyplomem uhonorowano firmę MILSTAR pamiątkowym medalem. Podziękowanie wręczyli p. Borys Stokalski – Prezes Zarządu PPIT oraz p. Stefan Kamiński – Prezes Zarządu KIGEiT.

Podgląd podziękowania:

Podziękowanie firmie MILSTAR z okazji 25-lecia PIIT

XXIII Forum Teleinformatyki

28-29.09.2017
FT - MILSTAR

Aktualnie jednym z częściej poruszanych tematów z zakresu bezpieczeństwa informatycznego jest kwestia obowiązywania od maja 2018 roku nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (tzw. RODO lub GDPR). Wymagania nakładane przez to rozporządzenie na podmioty przetwarzające dane osobowe, oprócz należytej ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa danych osobowych, w dużej mierze dotyczą zapewnienia odpowiedniej obsługi i rozliczalności incydentów bezpieczeństwa. Drugim nurtem w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, który się wzmógł w ostatnim roku jest organizacja krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zagadnienie opisano w Strategii Cyberbezpieczeństwa Polski na lata 2016-2020 opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jednym z istotniejszych założeń tej strategii jest tworzenie struktury wyspecjalizowanych zespołów, których zadaniem będzie szeroko rozumiane zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. W zależności od szczebla działania zespoły te mają miały różne obowiązki i są nazywane Lokalnymi Zespołami Reagowania (LZR), Security Operations Center (SOC), lub Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Te ostatnie mogą koordynować działania w ramach konkretnego sektora gospodarki lub na szczeblu ogólnokrajowym tak, jak to aktualnie robi NCCyber.

Oba nurty, RODO oraz tworzenie zespołów zarządzających incydentami bezpieczeństwa, korelują ze sobą, ponieważ posiadanie sprawnie działającego zespołu typu SOC/CSIRT w dużej mierze pomoże realizować zadania opisane w RODO.

W ramach sesji III dr inż. Zbigniew Świerczyński przedstawił prezentację pt.: Rola Security Operations Center (SOC) w wypełnianiu wymagań RODO, której celem było pokazanie w jakim stopniu posiadanie dobrze wyposażonego i zorganizowanego zespołu SOC/CSIRT pozwoli wypełnić wymagania wprowadzane przez to rozporządzenie.

Prezentacja z wystąpienia:

Rola Security Operations Center (SOC) w wypełnianiu wymagań RODO

XXII Forum Teleinformatyki

29-30.09.2016
FT - MILSTAR
FT - MILSTAR

Tegoroczne XXII Forum Teleinformatyki obradowało w Warszawie w dniach 29-30 września. 479 uczestników Forum ustanowiło nowy rekord frekwencji. Patronat Honorowy nad obradami objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys (Rektor Uniwersytetu Warszawskiego), Ireneusz Piecuch (Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji).

Tematem wiodącym XXII FT było „Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania”. Tematyka forum podzielona została na 4 sesje: Samorządową, Ubezpieczeniową, Forum Młodych Mistrzów i Noc architektów.

W ramach sesji ubezpieczeniowej, której tematem przewodnim były fraudy ubezpieczeniowe dr inż. Łukasz Strzelecki przedstawił prezentację pt.: Fałszowanie danych nadawcy w poczcie elektronicznej (z ang. e-mail spoofing) – istota zagrożenia, konsekwencje i sposoby przeciwdziałania. Natomiast w ramach sesji plenarnej, dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. WAT wspólnie z dr. inż. Zbigniewem Świerczyńskim w wystąpieniu pt.: Środowisko badawcze, szkoleniowe i treningowe w zakresie analizy ryzyka i aktywnej obrony przed atakami w cyberprzestrzeni przedstawili koncepcję centrum kompetencyjnego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, które do badań i szkoleń z tego zakresu stosuje nową formułę edukacyjną wykorzystującą platformę systemowego projektowania, generowania i uruchamiania symulatorów konfliktów w cyberprzestrzeni CyberLab™.

Prezentacje z wystąpień:

Fałszowanie danych nadawcy w poczcie elektronicznej (z ang. e-mail spoofing) – istota zagrożenia, konsekwencje i sposoby przeciwdziałania

Środowisko badawcze, szkoleniowe i treningowe w zakresie analizy ryzyka i aktywnej obrony przed atakami w cyberprzestrzeni

XXI Forum Teleinformatyki

24-25.09.2015
FT - MILSTAR

W dniach 24 i 25 września 2015 r. w Miedzeszynie odbyło się XXI Forum Teleinformatyki. Honorowy Patronat objęli: Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dr inż. Wacław Iszkowski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W obradach udział wzięło ponad 400 przedstawicieli administracji publicznej, firm informatycznych i nauki.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych i największych imprez w branży informatycznej. Forum, od 1995 roku, porusza najbardziej aktualne tematy towarzyszące rozwojowi wykorzystania informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, a jednocześnie wytycza kierunki rozwoju polskiego rynku teleinformatycznego.

Wiodącym tematem XXI Forum była „Moc danych – nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych”. W ramach sesji Informacyjne systemy ubezpieczeniowe: usługi, architektury, wymiana danych, bezpieczeństwo przedstawiciel MILSTAR, dr inż. Łukasz Strzelecki, wygłosił referat pt. "Wybrane sposoby zapewnienia ciągłości działania oraz wysokiej jakości świadczonych usług na przykładzie UFG".

Prezentacja z wystąpienia...

Opis wprowadzający w zagadnienia zapewnienia ciągłości działania oraz wysokiej jakości świadczonych usług...

MSPO - XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

03.09.2015
MSPO - MILSTAR
MSPO - MILSTAR - PGZ

Ponad 560 wystawców z 30 państw uczestniczyło w tegorocznym, rekordowym pod każdym względem salonie przemysłu obronnego w Kielcach - przybyli tu wszyscy przodujący na świecie producenci i dostawcy sprzętu oraz uzbrojenia wojskowego. Udział w wydarzeniu wziął Prezydent RP oraz oficjalne delegacje zagraniczne z 58 krajów. MSPO odwiedziło blisko 20 000 zwiedzających.


MSPO to trzecia wystawa militarna Europy po Paryżu i Londynie. O jej pozycji świadczą między innymi wystawcy – czołowe koncerny branży obronnej. Wśród tegorocznych uczestników znalazły się największe, międzynarodowe firmy zbrojeniowe jak: LOCKHEED MARTIN, BOEING, BAE SYSTEMS, RAYTHEON, GENERAL DYNAMICS, FINMECCANICA, THALES, MBDA.


Na tej najważniejszej w Polsce i Europie Środkowej wojskowej imprezie wystawienniczej firma MILSTAR, w ramach wystawy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zaprezentowała swój nowy produkt pod nazwą CyberLab™. Umożliwia on projektowanie, generowanie i uruchamianie symulatorów sieciowych, pozwala na przeprowadzanie szkoleń, treningów, badań oraz praktycznych testów kompetencji działań w cyberprzestrzeni, np. w warunkach cyberwojny.

Locked Shields 2015

20-23.04.2015
CC4ES - MILSTAR

Kolejna edycja cyber-ćwiczeń - Locked Shields 2015 odbyła się w dniach 20-23 kwietnia 2015r. Już po raz trzeci mjr dr inż. Zbigniew Świerczyński (ITA), dr inż. Łukasz Strzelecki (ITA) i mgr inż. Łukasz Skibniewski (ITA) wzięli w nich udział jako członkowie zespołu specjalistów reprezentującego Polskę. W tym roku zespół ten wywalczył III-cie miejsce, ustępując zespołowi reagowania na cyberataki Paktu Północnoatlantyckiego (NATO CIRC) oraz drużynie gospodarzy – Estonii.

Ćwiczenia Locked Shields 2015, jak co roku było zorganizowane przez CCDCOE - Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO w Tallinie (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence). Jest to międzynarodowa organizacja bezpieczeństwa cybernetycznego. W bieżącym roku przygotowano nowe wektory i kierunki ataków uwzględniające systemy ICS/SCADA, systemy kontrolujące Drony, kamery IP, systemy VoIP i nowe systemy operacyjne z rodziny Windows – 8 oraz 10. Ćwiczenia uwzględniały także elementy aktywnej obrony. Jak co roku ćwiczenia Locked Shields oprócz wyzwań technicznych i kryminalistycznych obejmowały raportowanie zdarzeń do mediów oraz rozwiązywanie kwestii prawnych.

W tym roku w ćwiczenia Locked Shields było już zaangażowane ponad 400 osób z 20 krajów i to nie tylko członków NATO. Organizatorzy uzyskali wsparcie od rządu Kanady. Dotacja obejmowała zakup sprzętu teleinformatycznego do CCDCOE oraz wsparcie techniczne. Biorąc pod uwagę liczbę uczestniczących państw są to prawdopodobnie największe tego rodzaju ćwiczenia na świecie.

Materiał zaczerpnięty ze strony Wydziału Cybernetyki WAT

Locked Shields 2014

20-23.05.2014
CC4ES - MILSTAR

W dniach 20-23 maja odbyły się międzynarodowe ćwiczenia Locked Shields 2014. Ćwiczenia te mają formę współzawodnictwa zespołowego w zabezpieczaniu dostarczonego przez organizatorów środowiska teleinformatycznego (kilkanaście różnych systemów połączonych siecią IPv4 i IPv6) oraz późniejszym odpieraniu trwających dwa dni ataków cybernetycznych. Pracownicy Wydziału Cybernetyki po raz drugi weszli do składu zespołu reprezentującego w tych ćwiczeniach Polskę. W tym roku zespół ten wywalczył I-sze miejsce, w sposób znaczący dystansując inne państwa oraz zespół reagowania na cyberataki Paktu Północnoatlantyckiego (NATO CIRC).

Polskę reprezentował zespół złożony ze specjalistów wybranych z różnych instytucji: Ministerstwa Obrony Narodowej, Zespołu Informatycznego Reagowania Kryzysowego CERT Polska (Computer Emergency Response Team), CERT.GOV.PL, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Reprezentując WAT udział w ćwiczeniach wzięli mjr dr inż. Zbigniew Świerczyński (ITA), dr inż. Łukasz Strzelecki (ITA) i mgr inż. Łukasz Skibniewski (ITA). Nagrodą dla polskiego zespołu był puchar i duża satysfakcja z wygranej w tak prestiżowych zawodach.

Ćwiczenie „Locked Shields 2014” były w tym roku zorganizowane w CCDCOE - Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO w Tallinie (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence). Jest to międzynarodowa organizacja bezpieczeństwa cybernetycznego zlokalizowana w Estonii. CCDCOE jest to centrum treningowo – badawcze mające za zadanie wzmocnić współpracę i poprawić wymianę informacji między NATO, krajami członkowskimi oraz innymi partnerami uczestniczącymi we wspólnej cyberobronie. Jest to również ośrodek naukowo-techniczny, w którym prowadzone są szkolenia, konsultacje i konferencje.

W tym roku w ćwiczenia Locked Shields było już zaangażowane 300 osób z 17 krajów i to nie tylko członków NATO. Biorąc pod uwagę liczbę uczestniczących państw jest to więc prawdopodobnie największe tego rodzaju ćwiczenie na świecie.